Lina skolan, Södertälje

Så här kan linjeringen i en mindre sporthall se ut