Dals-Ed

Främre straffpunkt på futsal
Hallen precis innan linjering skulle börja